Toggle Menu

6DS är en liten, nyfiken och flexibel konsultverksamhet med ovanlig bredd, djup och erfarenhet från arbete med hållbar utveckling i många olika typer av verksamheter runt om i världen. Vi varvar små och stora uppdrag och arbetar både internationellt och lokalt med kunder som menar allvar med sitt engegemang för att bli långsiktigt hållbarare. Vi har ingen tung administration och ägs av anställda så ni som kunder behöver bara betala för den tid vi använder för att hjälpa er.

Vårt syfte

är att hjälpa företag och organisationer att bli mer hållbara* genom att steg för steg minska sina miljöbelastningar och arbetsmiljörisker, öka kvaliteten i sina processer, produkter och tjänster samt förbättra sina arbetssätt med mänskliga rättigheter, affärsetik och ekonomisk utveckling.

* eller åtminstone mindre ohållbara

Dimensioner av Hållbarhet

  • Miljöpåverkan
  • Hälsa & Säkerhet
  • Kvalitet
  • Mänskliga Rättigheter
  • Affärsetik
  • Ekonomisk Utveckling

Resultat blir det

därför att vi fokuserar på praktiskt lösa våra kunders utmaningar och därför att vi har en ovanlig kombination av kompetens och erfarenhet som täcker in perspektiv från både företagsledning, ledningssystem och expertis inom respektive ämnesområde. Vi har också ett brett nätverk både nationellt och internationellt som kompletterar där vi inte själva hinner med eller är riktigt världsbäst.

Exempel på vad vi är riktigt bra på (om vi får säga det själva)

Verktyg och arbetssätt som gör verksamheten mer hållbar - är lyckligtvis inte bara något för stora koncerner. Miljöpåverkan, kvalitetsdefekter, arbetsskador och annan mänsklig påverkan i verksamheten, hos leverantörer och hos kunder är lika viktigt för långsiktig lönsamhet hos mindre företag och organisationer.

Revisioner och GAP-analyser - som ger verkligt affärsvärde och inte bara standardavvikelser oavsett om det gäller ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 26001 eller ett ännu bredare hållbarhetsarbete. Underlätta anpassningen till de nya kvalitet, miljö- och arbetsmiljöstandarderna genom att identifiera vad som behöver ändras.

Ledningssystem för 2020-talet - med fokus på faktiska förbättringar. Lokala, multi-site, globala eller integrerade ledningssystem? 6DS har lång erfarenhet av alla dessa och representerar Sverige, som en av 2-3 delegater, i de pågående internationella ISO-förhandlingarna för både nya ISO 14001 och ISO 45001 (OHSAS 18001). Det är vi faktiskt ensamma om!

Mentorskap, coachning och utbildning - Hur får man ledningens uppmärksamhet? Vad gör jag för fel? Var hittar jag information om det ena eller andra? Hur får jag med både med- och motarbetare? Vilken standard/ certifieringsorgan skall vi välja?. Vad innebär de nya ISO-standarderna för mig? Utnyttja vår kunskap och erfarenhet och unvik göra alla misstag vi gjort..